Title:
Feldmaršal Radetzky in Slovenci
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Thesaurus memoriae Opuscula 5
Science(s):
Language(s):
Table of content

Miha Preinfalk
Radetzky na Slovenskem – nekoč in danes
Miha Šimac
Vojaški stan: Radetzky in vojaška kariera
Miha Preinfalk
Feldmaršal Josef Radetzky zasebno – predniki, družina, potomci
Miha Šimac
»Oče Radecki« – drobci iz slovenskega tiska in slovstva
Jana Babšek
Grof Radetzky in Tržič
Mojca Štuhec
Tržiški Neuhaus in grof Radetzky
Ines Unetič
Feldmaršalova vrtova v Tržiču in Ljubljani
Bojan Knific
Razvijanje mita o Radetzkyjevi naklonjenosti Tržičanom
Janez Polajnar
O življenju in smrti nekega spomenika. Okoliščine postavitve in odstranitve spomenika avstrijskemu feldmaršalu Josefu Radetzkemu v Ljubljani
Nataša Cigoj Krstulović
Radetzkyjeva koračnica v zgodovini Slovencev – med himno, nostalgijo in razvedrilom
Viri in literatura
Feldmarschall Radetzky und die Slowenen (Zusammenfassung)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0018-6

Specifications

paperback • 17 × 23,5 cm • 194 pages • ilustrirano

Price

19,00 EUR (Regular)