7. 11. 2016

Urbarji na Slovenskem skozi stoletja

predstavitev monografije

Ob 11:01. Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, Ljubljana

Več >>

8. 11. 2016

Feldmaršal Radetzky in Slovenci / Simpozij

Ob 9:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

10. 11. 2016

Slovenska historična topografija

Ob 13:04. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

18. 11. 2016

Franc Jožef

predstavitev monografije

Ob 11:06. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce (m/ž) v letu 2016

10. 6. 2016 – Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Več >>

Dante v Tolminu/Dante a Tolmino

29. 5. 2015 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>

Petra Svoljšak, ZIMK ZRC SAZU na festivalu zgodovine èStoria

23. 5. 2015 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>

Inštitut je bil osnovan leta 1947 kot Sekcija za občo in narodno zgodovino v okviru Inštituta za zgodovino, katerega upravnik je bil dr. Milko Kos. Leta 1972 je predsedstvo SAZU sprejelo sklep, da sekcija postane samostojen inštitut z imenom Inštitut za občo in narodno zgodovino. Leta 1977 je bil preimenovan v Zgodovinski inštitut Milka Kosa.

Inštitut se ukvarja z raziskovanjem slovenske zgodovine od njenih začetkov do konca prve svetovne vojne. Nadaljuje z raziskovalnim delom zastavljenega programa Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki poteka v štirih sklopih in ga raziskovalci izvajajo v programsko projektni obliki:

  • objava virov za slovensko zgodovino,
  • topografija in kolonizacija slovenskega ozemlja,
  • gospodarska in družbena zgodovina Slovencev,
  • problemi slovenske zgodovine 19. in prvih desetletij 20. stoletja.