Osnovni podatki
6. december 2010 ob 15:37
Gorica, Italija

Organizator
Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Opis

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU prireja
znanstveno konferenco:

Ob stoletnici zadnjega državnega ljudskega štetja v avstrijskem Primorju 1910 – jezik, narodnost, meja