asistent

skrbnik knjižnice ZiMK

Telefon:
+386(0)14706214
Faks:
+386(0)14257801
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost
Ukvarja se s z agrarno-gospodarsko zgodovino 19. stoletja. Pri tem se osredotoča na spremembe, ki jih je v drugi polovici stoletja povzročilo vključevanje slovenskega ozemlja v širše tokove modernizacije in tržnega gospodarstva.
Izbrane publikacije

Trtna uš, ta strašno drobna pošast, Miha Seručnik. 2011. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Prebivalstvo, kmetijstvo in vinogradništvo okrajnega glavarstva Litija na začetku 20. stoletja, Miha Seručnik. 2011. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Accessove podatkovne zbirke kot zgodovinarjevo orodje, Miha Seručnik. 2011. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Reambulančni kataster za Kranjsko, Miha Seručnik. 2009

Socialne razmere na kranjskem podeželju v luči gradiva za kmetijsko anketo 17. in 18. aprila 1884 v Ljubljani, Miha Seručnik. 2008

Podzemeljska pošast, Miha Seručnik. 2005

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti
Življenjepis

IZOBRAZBA:

  • 2004 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, univerzitetni diplomirani zgodovinar
  • 2010 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, doktor zgodovinskih znanosti

ZAPOSLITVE:

Od 2006 (polna zaposlitev) Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

ZNANJA IN SPOSOBNOSTI:

Poleg dela na primarnih zgodovinskih virih se ukvarja z uporabo računalniških podatkovnih zbirk kot orodja za obdelavo obsežnejših serij podatkov, ki so v virih druge polovice 19. stoletja čedalje bolj pogosti in izčrpni.

Ključne besede

historični katastri • trtna uš • vinogradništvo • kmetijstvo • gospodarske spremembe • 19. stoletje • digitalna humanistika