Prikrita dežela

applied research project
Basic Info

 • Original Title

  Prikrita dežela

 • Code

  L6-0080

 • Duration

  since February 1, 2008 to January 1, 2011
 • Project manager

  red. prof. ddr. Igor Grdina

Description

Raziskovalni projekt izhaja iz sistematičnih pregledov vseh sintetičnih zgodovinskih del, ki obravnavajo slovensko zgodovino in identifikacije ter znanstvene obdelave tistih procesov in osebnosti, ki so bili doslej iz takšnih ali drugačnih razlogov premalo raziskane. Eno težišč je na pripravi kratkih biografije, ki bodo vključene v nastajajoči Slovenski biografski leksikon II, pri čemer je posebni poudarek na uravnoteženosti različnih področij delovanja, kot tudi na uravnovešeno zastopanost osebnosti znotraj in zunaj slovenskega državnega oziroma etničnega prostora.


Keywords
biografijeResearch areas
Zgodovina in umetnost H003