Description

Novembra 2016 je minilo 250 let od rojstva enega najznamenitejših vojskovodij v Habsburški monarhiji – feldmaršala Josefa grofa Radetzkega (1766–1858). Veliki zmagovalec bitk pri Custozi (1848) in Novari (1849) je bil pojem zmagovitega poveljnika in njegov lik je prerasel v legendo. Njegovo ime danes povezujemo v največji meri zgolj z avstrijsko zgodovino in z znamenito Radetzkyjevo koračnico, manj znano pa je, da je bil tesno povezan tudi s slovensko zgodovino. Sorodstvene vezi so ga pripeljale na Kranjsko, kjer je bil lastnik dveh grajskih stavb (dvorca Neuhaus v Tržiču in gradu Podturn/Tivoli v Ljubljani), v Ljubljani je imel celo dva javna spomenika, pa tudi sicer je bil vse do leta 1918 močno zasidran v slovenskem kolektivnem spominu, zlasti med vojaštvom. Monografija »Feldmdaršal Radetzky in Slovenci« tako v 9 prispevkih različnih avtorjev predstavlja raznovrstne vezi med Radetzkim in slovenskim prostorom nekoč in danes, njegovo kariero, družino pa tudi recepcijo Radetzkyjeve koračnice v slovenski zgodovini.

In November 2016 we celebrated the 250th birth anniversary of one of the most renowned generals in the Habsburg monarchy – field marshal count Josef Radetzky (1766–1858). The great victor in the battles of Custoza (1848) and Novara (1849) became a model of a winning commander and his character turned into a legend. His name is nowadays linked mostly to the Austrian history and to the famous composition “Radetzkymarsch” but it is less known, that he was also an important part of the Slovenian history. His family ties brought him to Carniola, where he became the owner of two manors (Neuahus in Tržič and Podturn/Tivoli in Ljubljana). In Ljubljana there were also two public monuments erected in his memory and up till 1918 he was firmly grounded in the Slovenian collective memory, especially among soldiers. The monograph “Feldmaršal Radetzky in Slovenci« with 9 chapters of different authors presents the ties between Radetzky and the Slovenian territory in the past and today, his career, his family and also the reception of the “Radetzkymarsch” in the Slovenian history.

Table of content

Miha Preinfalk
Radetzky na Slovenskem – nekoč in danes
Miha Šimac
Vojaški stan: Radetzky in vojaška kariera
Miha Preinfalk
Feldmaršal Josef Radetzky zasebno – predniki, družina, potomci
Miha Šimac
»Oče Radecki« – drobci iz slovenskega tiska in slovstva
Jana Babšek
Grof Radetzky in Tržič
Mojca Štuhec
Tržiški Neuhaus in grof Radetzky
Ines Unetič
Feldmaršalova vrtova v Tržiču in Ljubljani
Bojan Knific
Razvijanje mita o Radetzkyjevi naklonjenosti Tržičanom
Janez Polajnar
O življenju in smrti nekega spomenika. Okoliščine postavitve in odstranitve spomenika avstrijskemu feldmaršalu Josefu Radetzkemu v Ljubljani
Nataša Cigoj Krstulović
Radetzkyjeva koračnica v zgodovini Slovencev – med himno, nostalgijo in razvedrilom
Viri in literatura
Feldmarschall Radetzky und die Slowenen (Zusammenfassung)

More ...

Vojko Urbančič: "Ljubi moji otroci, vi Slovenci"; Delo 24.10.2017

 

,

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0018-6

Specifications

paperback • 17 × 23,5 cm • 194 pages

Price

19,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)

E-publications