Title:
Rodbina Gall in njene veje v srednjem veku
Author:
Year:
Compilation:
Thesaurus memoriae Opuscula 7
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvodne besede (Matej Kotnik, Matjaž Švagan)
Predgovor
Viri
     Gallenberški listinski arhiv
Genealoški pregled
     Prvotna rodbina Gall
     Linija oziroma rodbina Gallenberg
     Linija Lebek-Rožek
     Linija Gallenstein
     Linija Motnik
     Linija Pukštajn
     Težko opredeljivi člani rodbine Gall v duhovniških vrstah
Posestni razvoj
Gospostvo Gamberk

Priloge
     Urbar gospostva Gamberk 1498
     Rodbinski leksikon
     Rodovniki
          1. Gall, začetki rodbine na Kranjskem
          2. Gallenberg
          3. Gall – Lebek-Rožek
          4. Gall – Gallenstein
          5. Gall – Motnik
          6. Gall – Pukštajn

Viri in literatura
Seznam slikovnega gradiva
Summary
Imensko kazalo

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0201-2

Specifications

paperback • 17 × 23,5 cm • 228 pages • illustrated, family tree (6 inserts)

Price

27,00 EUR (Regular)
22,00 EUR (Club)