Skip to main content
dr. Andrej Rahten
 • znanstveni svetnik, redni profesor
 • dopisni član Avstrijske akademije znanosti
 • predsednik Koordinacijskega odbora za raziskovanje diplomatske zgodovine
 • član znanstvenega svetovalnega odbora Vojnozgodovinskega muzeja Dunaj
 • član upravnega odbora Centra za evropsko prihodnost
 • odgovorni urednik Studia diplomatica Slovenica
 • član uredništva Časopisa za suvremenu povijest
 • član uredništva Časopisa Pilar
 • član uredništva Studia Historica Slovenica
 • član uredništva Zbirke za mednarodno pravo


+386(0)14706498

+386(0)14257801

andrej.rahten@zrc-sazu.si
Raziskovalna dejavnost

zgodovina habsburške monarhije in kraljeve Jugoslavije, politična biografika, mednarodna zgodovina 19. in 20. stoletja, zgodovina evropske ideje

Pedagoška dejavnost:

 • Novejša slovenska zgodovina. Predavanja za 2. letnik 1. stopnje študijskega programa Zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
 • Novejša zgodovina Balkana. Predavanja za 2. letnik 1. stopnje študijskega programa Zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
 • Kulturna zgodovina (novejša). Predavanja za 2. letnik 1. stopnje študijskega programa Zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
 • Izbrana poglavja iz politične zgodovine. Predavanja in seminarske vaje za 1. stopnjo študijskega programa Zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
 • Neevropska zgodovina 1776-1914. Predavanja v okviru študijskega programa 2. stopnje Zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
 • Slovenska in svetovna zgodovina. Predavanja na Diplomatski akademiji Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije.
 • Dezintegracija habsburške monarhije in jadransko vprašanje v versajskem sistemu. Predavanja na postdiplomskem doktorskem študiju Jadran – vez med kontinenti, Univerza v Zadru.
2002 - Zlati znak ZRC
2017 - Zlati rotovški možic Mesta Dunaj
2020 - Veliki zlati častni znak na traku za zasluge za Republiko Avstrijo
2022 - Nagrada Klio Zveze zgodovinskih društev Slovenije za leti 2020 in 2021 za monografijo »Po razpadu skupne države : slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita. Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Celovec : Mohorjeva družba ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2020.
Slovenci in oblikovanje meja sodobne Evrope (ciljni raziskovalni projekt • 01. oktober 2010 - 31. oktober 2011)
Prva svetovna vojna: zgodovinski spomin in opomin (raziskovalni projekt • 01. januar 2013 - 31. december 2014)
Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250

Ključne besede
politična zgodovina
diplomatska zgodovina