Osnovni podatki
30. marec 2015 ob 12:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Organizator
Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Opis
 

Današnja renesančna podoba dvorca Krumperk, enega od treh še ohranjenih dvorcev v občini Domžale, skriva v sebi še starejše, poznosrednjeveške začetke. V preteklosti so se na dvorcu zvrstile številne rodbine, med katerimi je bila gotovo najznamenitejša rodbina Ravbar. Na grajski stavbi sta pozneje pečat pustili tudi rodbini Rasp in Thurn-Valsassina, o čemer še vedno pričata njuna grba na grajski fasadi. Danes Krumperk povezujemo predvsem z bližnjim centrom za konjerejo, medtem ko je sama grajska stavba nekoliko v ozadju. V postopku denacionalizacije, ki pred pristojnimi organi teče že od leta 1992, je bil vrnjen le grad Krumperk, ne pa tudi preostali del grajskega posestva, ki predstavlja njegovo neločljivo celoto. Zaradi tega doslej ni bilo mogoče uresničiti načrta družine Pogačnik glede revitalizacije gradu in celotnega posestva.

Kakšna je bila preteklost Krumperka, kakšno je njegovo sedanje stanje in kakšna bo njegova prihodnost, bodo na okrogli mizi razkrili kastelolog dr. Igor Sapač, predstavnik lastnika dvorca Krumperk Otokar Pogačnik, mag. Maja Avguštin iz kranjske območne enote ZVKDS in kustodinja Taja J. Gubenšek .

 

Gradiva

Predstavitev Sapač(.pdf)

Posnetek dogodka

 

Visoko avstrijsko državno priznanje za prof. dr. Andreja Rahtena

Prof. dr. Andrej Rahten, znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU je prejel Veliki zlati častni znak na traku, drugo najvišje odlikovanje, ki ga podeljuje zvezni predsednik Republike Avstrije. Prof. dr. Andrej Rahten je eden redkih prejemnikov avstrijskih državnih odlikovanj, ki je za svoje zasluge v kratkem času prejel kar dve odlikovanji, leta 2013 je namreč prejel Zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo.

22. 1. 2020 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>