Medkulturna razsežnost evropskega aktivnega državljanstva

mednarodni projekt
Opis

Projekt je namenjen spodbujanju vključevanja različnih demografskih skupin v procese demokratičnega odločanja na vseh ravneh, z namenom oblikovanja prijaznejše in bolj demokratične Evrope, ter vzpostavitvi dolgoročnega sodelovanja mest in državljanov pri participativnem soodločanju na ravni Evropske unije.

Projektne aktivnosti so opisane na spletni strani.


Skupina sodelavcev pri projektu IDEA-C

1. Geraci Siculo
14. - 15. November 2014
Na uvodnem sestanku je vodilni partner Eprojectconsult iz Italije predstavil namen in cilje projekta. Nato so imeli tudi predstavniki iz ostalih partnerskih organizacij priložnost, da predstavijo svoje delo in koncept demokracije v svojih državah. Organizirana je bila tudi tiskovna konferenca, na kateri so sodelovali lokalni deležniki. Na sestanku so partnerji osnovali strukturo delavnic, poljski partnerji iz organizacije Multikultura pa so predstavili spletno stran. Srečanje se je zaključilo s kulturnim programom, ki ga je pripravila lokalna skupnost pod okriljem župana kraja Geraci Siculo, g. Bartola Vienne.

2. Budimpešta
22. - 23. maj 2015
Drugo srečanje se je odvijalo na Madžarskem v organizaciji Kistarcsa Város Önkormányzata, blizu Budimpešte. Vsebina dogodka in razprava sta bili posvečeni demokratičnim prizadevanjem Evropske unije. Tematiko sta predstavila predstavnika iz Francije in Slovenije. Patrizia Papitto iz Francije je vodila razpravo o Evropskem parlamentu, zastopanju interesov prebivalcev evropskih držav v Evropi in vplivu Parlamenta na evropsko politiko. Slovenski predstavnik, dr. Jernej Zupančič pa je govoril o izboljšanju politične participacije manjšin in o konceptih, modelih in praksah njihovega vplivanja na procese odločanja v lokalnem okolju. Sestanek se je nadaljeval z ogledom Kistarcse, osrednjega zbirnega in premestitvenega kampa po drugi svetovni vojni. Dogodek se je zaključil z večerjo in kulturnim programom v domu krajanov v Kistarcsi.

3. Bremen
17. julij 2015
Tretje srečanje v Bremnu je organiziral inštitut M2C. Dogodek sta odprla predstavnika inštituta, dr. Helmut Eirund in Martin Kolin. Osrednji dogodek srečanja je bil »sejem znanja«, na katerem so študenti tamkajšnje Univerze uporabnih znanosti predstavili inovativna orodja za spodbujanje elektronske participacije v postopkih demokratičnega odločanja med prebivalci. Predstavljeni so bili tudi koncepti participacije v igri, kjer so sodelovali učenci »celostnega šolskega centra« iz Bremna. V popoldanskem delu srečanja so bili na predstavitvah in delavnicah predstavljeni različni vidiki vključevanja v demokratične postopke odločanja in možna orodja za spodbujanje državljanov k sodelovanju v postopkih urbanističnega planiranja. Dogodek se je zaključili z obiskom Breminala, bremenskega kulturnega festivala.

4. Krakov
13. February 2016
Zadnje srečanje se je odvijalo v ARTzoni, kulturnem centru v stanovanjski soseski Nowa Huta v Krakovu. Dogodek so organizirali poljski partnerji iz Multikulture. Predstavili so zgodovino nastanka soseske in vključevanje skupnosti v proces revitalizacije. Srečanje se je zaključilo z delavnicami, kjer smo razpravljali o nadaljnjem sodelovanju na področju spodbujanja vključevanja državljanov v postopke odločanja.

Tu je dostopno projektno poročilo:


Ključne besede
politična geografija
mladi
regionalni razvoj
evropska identiteta
volitve