Osnovni podatki
25. september 2019 ob 13:45
Poljska akademija znanosti - Zanstveno središče na Dunaju, Boerhaavegasse 25, 1030 Wien

Organizator
Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Inštitut za Podonavje in Srednjo Evropo
Poljska akademija znanosti
Opis

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU v soorganizaciji z Inštitutom za Podonavje in Srednjo Evropo ter Poljsko akademijo znanosti - Znanstvenim središčem na Dunaju organizira znanstveno srečanje.

Namen srečanja je osvetliti vzpostavitev novih državnih tvorb po razpadu Avstro-Ogrske. Konec prve svetovne vojne je namreč z razpadom habsburške monarhije na njene nacionalne segmente s seboj prinesel ogromno političnih sprememb znotraj novih držav, kot tudi med samimi državami. Kakšne so bile te spremembe in kakšne daljnosežne posledice za odnose v tem delu Evrope so imele, so vprašanja, na katera bodo referenti poskušali odgovoriti. Na srečanju bodo sodelovali ugledni zgodovinarji iz Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske in Poljske.

Zloženka s programom