Knjižnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU hrani obsežno temeljno literaturo, ki obravnava slovensko zgodovino. Poleg omenjene literature knjižnica hrani še znanstveni del rokopisne in knjižne zapuščine Franca in Milka Kosa ter Boža Otorepca.

Izposoja:

sreda
9.15 do 13.00

oziroma po dogovoru na telefon 01 4706 214 [Miha Seručnik]
ali 01 4706 200 [Barbara Šterbenc Svetina].

Spoštovani, naša knjižnica bo v mesecih juliju in avgustu odprta za uporabnike po dogovoru.

Prosimo, pišite nam na elektronska naslova miha.serucnik@zrc-sazu.si in barbara.svetina@zrc-sazu.si

Hvala za razumevanje.