Knjižnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU hrani obsežno temeljno literaturo, ki obravnava slovensko zgodovino. Poleg omenjene literature knjižnica hrani še znanstveni del rokopisne in knjižne zapuščine Franca in Milka Kosa ter Boža Otorepca.

Zaradi prostorske stiske smo konec devetdesetih let precejšen del knjižničnega fonda preselili v skladišče v Planino. Gre za gradivo, po katerem je majhno povpraševanje, predvsem zaradi jezika, v katerem je tiskano (ruščina, poljščina, češčina, madžarščina, romunščina, bolgarščina idr.). Gradivo na željo uporabnika naročimo in je dostopno v približno mesecu dni.

Izposoja:

sreda
9.15 do 13.00

oziroma po dogovoru na telefon 01 4706 214 [Miha Seručnik]
ali 01 4706 200 [Barbara Šterbenc Svetina].