Skip to main content

EPISKOP MEJNOSTI: Premislek o goriških preteklostih in prihodnostih ob evropski prestolnici kulture, Nova Gorica 2025

Opis

Leta 2025 bo Nova Gorica z Gorico (it. Gorizia) Evropska prestolnica kulture (EPK) z geslom Gremo brezmejno! oziroma Brezmejna Goriška!. Kljub sloganu, zagledanem v brezmejno prihodnost, so dogodki zadnjih dveh let utrdili izhodišče, da meja (fizičnih in administrativnih ločnic) in mejnosti (družbenega razmejevanja) ne gre odmisliti iz našega vsakdana. Prav zato bodo meje in mejnosti skupaj s povezavami, ki jih premoščajo, v središču našega preučevanja mnogovrstnih in raznolikih preteklosti, sedanjosti in prihodnosti v (novo)goriškem somestju, kot tudi na širšem goriškem stičišču Vzhoda in Zahoda, Sredozemlja in Alp, Srednje Evrope in Balkana, romanskega, slovanskega in nekoč tudi germanskega sveta.

V predloženem projektu bomo, prvič, iz vidika različnih disciplinarnih izhodišč naslovili pretekle, dandanašnje in prihodnje meje in mejnosti v Novi Gorici, Gorici in širšem goriškem območju; drugič, preizprašali dejanske in poiskali alternativne možnosti »brezmejnosti«, ki jih naslavlja program EPK; ter, tretjič, pripravili Episkop, celoletni spremljevalni program Evropske prestolnice kulture GO! 2025 (poimenovanje programa aludira sočasno na Epicenter, osrednje upravno-administrativno središče novogoriškega EPK, ter na napravo za projiciranje). Pri oblikovanju programa nas bo vodilo zavedanje o vlogi in odgovornosti znanosti pri umerjanju perspektiv na preteklost, sooblikovanju vsakdana in zamišljanju bodočnosti. Preteklost in prihodnost sta namreč primerljivo nedostopni, a sestavni del naših imaginacij, zato smo raziskovalci sooblikovalci »ključnih vprašanj«, ne le preučevalci »dejstev«. Ob upoštevanju regionalnih študij, kritičnega preučevanja dediščine in mejnosti bomo v raziskovalnem delu projekta mapirali ključne topike in ločnice (novo)goriških preteklosti in prihodnosti, ki jim bomo sledili v treh tematskih sklopih:

  • v prvem tematskem sklopu Jeziki – Glasovi – Skupno(sti) se bomo posvetili prvinam in praksam, ki nas kot posameznike povezujejo in ločujejo – jezikom (slovenščini, italijanščini, furlanščini), narečjem, ustnemu izročilu, šegam, tradicijam in dediščinam;
  • v drugem tematskem sklopu Meje – Mejnosti – Poti bomo premislili razmerja med mejami in mejnostjo v kontekstu razmejitve Goriške, izgradnje novega mesta ter možnosti vzpostavljanja vezi ter grajenja skupnih svetov;
  • v tretjem tematskem sklopu Dediščinske prihodnosti – Prihodnosti dediščine pa bomo naslovili razmerja med preteklostjo in dediščino ter med pričakovanimi in želenimi »brezmejnimi« prihodnostmi v kontekstu evropeizacije in alternativnih vključujočih, participativnih in večperspektivnih kozmopolitik.

V aplikativnem delu projekta, bomo pripravili in izvedli Episkop, celoletni spremljevalni programa EPK GO! 2025. V letu 2025 bomo vsak mesec organizirali in izvedli več različnih dogodkov – predavanja, okrogle mize, pogovore z ustvarjalci, predstavitve raziskovalne in umetniške produkcije, ter delavnice za prebivalce (novo)goriškega somestja in zaledja na obeh straneh meje, študente novogoriške, tržaške in videmske univerze, dijake in obiskovalce, posvečene goriškim večglasjem, mejnostim in dediščinam. Poleg izvedenega programa Episkopa bo rezultat projekta še monografija s prispevki, ki bodo tematizirali evidentirana ključna vozlišča goriških preteklosti in prihodnosti. Projekt bo znanstveni doprinos k preučevanju dediščine, mej in mejnosti. S tem, da bo izveden okviru programa EPK (kjer bo doprinašal k osrednjemu cilju, tj. izgradnji čezmejnega kulturnega ekosistema), bo omogočena vidnosti rezultatov v širši (in ne le raziskovalni) mednarodni javnosti. Premislek mejnosti in brezmejnosti pa bo doprinos k socialni vključenosti ter odprti, miroljubni in trajnostni družbi.

Projekt je sofinanciran s strani javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
Evropska prestolnica kulture
dediščina
meje
mejnost in razmejevanje
pokrajine
večglasja
kozmopolitike
Goriška
Nova Gorica
Gorica
evropeizacija

Raziskovalna področja
Narodopisje H400
Kulturna antropologija, etnologija S220