Slovenska terminologija v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri

aplikativni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Program raziskovalnega projekta obsega več področij terminološkega menedžmenta: raziskovanje in razvijanje terminološke in terminografske teorije, izdelavo novih in dodelavo že uporabljanih računalniških orodij za obdelavo terminologije, oblikovanje terminoloških korpusov, obdelavo, prevajanje, standardiziranje terminologij različnih področij, izdelavo in objavo eno- in večjezičnih produktov v knjižni in elektronski obliki (CD, svetovni splet), organizacijo mednarodnih strokovnih srečanj.