Skip to main content

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti

Opis

Predlagani program izhaja iz treh izhodišč:

  1. iz specifičnosti zgodovinopisnih raziskav, ki posegajo na vsa področja človekovega ustvarjanja v preteklosti in so zastavljena izrazito dolgoročno,
  2. iz pomembnosti zgodovinskih virov, ki so temelj in conditio sine qua non zgodovinopisnih raziskav, ter
  3. iz pomena, ki ga ima zgodovina kot državotvorna veda na identiteto države in naroda.

Na omenjenih izhodiščih temelječi raziskovalni program je razdeljen v štiri tematske sklope, ki odsevajo tudi siceršnjo raziskovalno dejavnost Zgodovinskega inštituta Milka Kosa:

  1. kritične objave zgodovinskih virov,
  2. socialna in gospodarska zgodovina,
  3. historična topografija in geografija slovenskega prostora ter
  4. raziskave historičnih aktualnih procesov in fenomenov.

Poudarka programa sta dva – raziskovanje starejše zgodovine slovenskega prostora (srednji in novi vek oz. obdobja do konca prve svetovne vojne) ter raziskovanje manj raziskanih področij, ki v slovenskem zgodovinopisju veljajo za deficitarne (zgodovina plemstva, socialna zgodovina medicine, historična topografija, identitete, študije prostora …). Raziskave bodo poleg klasičnih raziskovalnih metod vključevale tudi sodobno informacijsko tehnologijo, ki omogoča obdelavo večjega korpusa podatkov. Takšen pristop bo omogočil izvirnost raziskav, referenčnost rezultatov in razvoj novih raziskovalnih smeri, ki bodo na interdisciplinaren način zgodovinopisje povezale z drugimi vedami, ne nujno zgolj humanističnimi in družboslovnimi, temveč tudi z naravoslovnimi.


Tip
Program

Tip projekta
(brez)

Ključne besede
zgodovinski viri
socialna zgodovina
gospodarska zgodovina
historična topografija
historična geografija
aktualnost zgodovine
digitalne podatkovne zbirke
digitalna humanistika
prva svetovna vojna
kastelologija
socialna zgodovina medicine

Raziskovalna področja
HUMANISTIČNE VEDE H000