Vključitev izbranih slovnic slovenskih avtorjev v mednarodno bazo CTLF ? Corpus de textes linguistiques fondamentaux in priprava portala slovenskih slovnic in pravopisov

temeljni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

V okviru projekta bomo vzpostavili slovenski internetni portal z osnovnimi opisi vseh slovenskih natisnjenih slovnic (z izjemo nekaterih manj pomembnih šolskih slovnic), pomembnejših rokopisnih slovnic ter vseh pravopisov. Poleg tega bomo v okviru portala pripravili članke z natančnejšimi opisi izbranih slovnic in vseh pravopisov po načelih mednarodnega portala CTLF s prilagoditvami, ki jih zahteva specifika slovenskega prostora. Pri tem bodo še posebej proučeni naslednji faktorji: obseg in sestava slovnice ali pravopisa, temeljni podaki o avtorju, pregled vsebine, širjenja posamezne slovnice ali pravopisa med bralstvom, problematika izbire primerov v posameznih slovnicah, pregled namena avtorja posamezne slovnice ali pravopisa, splošna vloga slovnice ali pravopisa v zgodovini slovenskega slovničarstva, terminološke inovacije, splošen opis posebnosti slovnice ali pravopisa, vplivi na slovnico ali pravopis ter vplivi slovnice ali pravopisa na nadaljnje slovnice ali pravopise.

V sodelovanju s francosko raziskovalno skupino bodo članki z natančnejšimi opisi posameznih slovnic prevedeni in prenešeni na mednarodni portal CTLF, s čimer bo slovensko slovničarstvo prvič obširneje predstavljeno tudi mednarodni znanstveni javnosti, še posebej zgodovinarjem slovničarstva, ki so tudi redni uporabniki portala CTLF.


Ključne besede
pravopisi
slovnice
zgodovina jezikoslovjaRaziskovalna področja
Jezikoslovje H350