Feldmaršal Radetzky in Slovenci.

Uredil: Miha Preinfalk
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2017


Novembra 2016 je minilo 250 let od rojstva enega najznamenitejših vojskovodij v Habsburški monarhiji – feldmaršala Josefa grofa Radetzkega (1766–1858). Veliki zmagovalec bitk pri Custozi (1848) in Novari (1849) je bil pojem zmagovitega poveljnika in njegov lik je prerasel v legendo. Njegovo ime danes povezujemo v največji meri zgolj z avstrijsko zgodovino in z znamenito Radetzkyjevo koračnico, manj znano pa je, da je bil tesno povezan tudi s slovensko zgodovino. Sorodstvene vezi so ga pripeljale na Kranjsko, kjer je bil lastnik dveh grajskih stavb (dvorca Neuhaus v Tržiču in gradu Podturn/Tivoli v Ljubljani), v Ljubljani je imel celo dva javna spomenika, pa tudi sicer je bil vse do leta 1918 močno zasidran v slovenskem kolektivnem spominu, zlasti med vojaštvom. Monografija »Feldmdaršal Radetzky in Slovenci« tako v 9 prispevkih različnih avtorjev predstavlja raznovrstne vezi med Radetzkim in slovenskim prostorom nekoč in danes, njegovo kariero, družino pa tudi recepcijo Radetzkyjeve koračnice v slovenski zgodovini.Kazalo vsebine

Miha Preinfalk
Radetzky na Slovenskem – nekoč in danes
Miha Šimac
Vojaški stan: Radetzky in vojaška kariera
Miha Preinfalk
Feldmaršal Josef Radetzky zasebno – predniki, družina, potomci
Miha Šimac
»Oče Radecki« – drobci iz slovenskega tiska in slovstva
Jana Babšek
Grof Radetzky in Tržič
Mojca Štuhec
Tržiški Neuhaus in grof Radetzky
Ines Unetič
Feldmaršalova vrtova v Tržiču in Ljubljani
Bojan Knific
Razvijanje mita o Radetzkyjevi naklonjenosti Tržičanom
Janez Polajnar
O življenju in smrti nekega spomenika. Okoliščine postavitve in odstranitve spomenika avstrijskemu feldmaršalu Josefu Radetzkemu v Ljubljani
Nataša Cigoj Krstulović
Radetzkyjeva koračnica v zgodovini Slovencev – med himno, nostalgijo in razvedrilom
Viri in literatura
Feldmarschall Radetzky und die Slowenen (Zusammenfassung)Še ...

Vojko Urbančič: "Ljubi moji otroci, vi Slovenci"; Delo 24.10.2017

 

,Cena (redna)
19.00€

Cena (klubska)
15.00€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
19. st.
avstrijska vojska
biografije
habsburška monarhija
plemstvo
Radetzky von Radetz, Joseph
Slovenci
Slovenija
vojaška zgodovina
vojskovodje
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR