Dr. Petra Svoljšak

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706202
petra.svoljsak@zrc-sazu.si

Dr. Miha Preinfalk

višji znanstveni sodelavec, namestnik predstojnice
+386(0)14706204
miha.preinfalk@zrc-sazu.si

Dr. Gregor Antoličič

asistent z doktoratom
+386(0)2 62 12 605
gregor.antolicic@zrc-sazu.si

Jaka Banfi

asistent, mladi raziskovalec
00386(1)47 06 207
jaka.banfi@zrc-sazu.si

Dr. Matjaž Bizjak

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706206
matjaz.bizjak@zrc-sazu.si

Dr. Boris Golec

znanstveni svetnik
+386(0)14706208
boris.golec@zrc-sazu.si

Mag. Matjaž Grahornik

asistent, mladi raziskovalec
00386(0)2 62 12 603
matjaz.grahornik@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Keber

višja znanstvena sodelavka
+386(0)14706212
katarina.keber@zrc-sazu.si

Dr. Vanja Kočevar

asistent z doktoratom
+386(0)14706213
vanja.kocevar@zrc-sazu.si

Dr. Petra Kolenc

višji strokovni sodelavec
+386(5)33 573 26
petra.kolenc@zrc-sazu.si

Dr. Dušan Kos

znanstveni svetnik
+386(0)14706210
dusan.kos@zrc-sazu.si

Dr. Miha Kosi

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706205
miha.kosi@zrc-sazu.si

Dr. Neva Makuc

znanstvena sodelavka
+386(0)53357324
neva.makuc@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Rahten

znanstveni svetnik
+386(0)14706498
andrej.rahten@zrc-sazu.si

Dr. Miha Seručnik

znanstveni sodelavec
+386(0)14706214
miha.serucnik@zrc-sazu.si

Mag. Barbara Šterbenc Svetina

samostojna strokovna delavka
+386(0)14706200
barbara.svetina@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Stane Granda

znanstveni svetnik v p.

Dr. Eva Holz

znanstvena svetnica v p.

Dr. Branko Marušič

znanstveni svetnik v p.

Dr. Darja Mihelič

znanstvena svetnica v p.