Dr. Miha Seručnik

znanstveni sodelavec
+386(0)14706214
miha.serucnik@zrc-sazu.si

Mag. Barbara Šterbenc Svetina

samostojna strokovna delavka
+386(0)14706200
barbara.svetina@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Stane Granda

znanstveni svetnik v p.

Dr. Eva Holz

znanstvena svetnica v p.

Dr. Branko Marušič

znanstveni svetnik v p.

Dr. Darja Mihelič

znanstvena svetnica v p.