Janez Vajkard Valvasor: Topographia ducatus Carniolae modernae, št. 121.
Foto: Barbara Žabota.

Dvorec Krupa

Renesančni dvorec Krupa je nekdaj veljal za najlepšo grajsko stavbo v Beli krajini. Poleti 1944 so ga partizani kot spomenik »ponižujoče in mukotrpne preteklosti« požgali. Gorel je več kot dva tedna. Do danes so se ohranile le razvaline grajske kašče.
Georg Matthäus Vischer: Topographia ducatus Stiriae, št. 45.
Foto: Barbara Žabota.

Dvorec Ravno Polje

V renesančnem dvorcu Ravno Polje pri Ptuju z razkošnimi arkadami na dvorišču smo dolga leta po vojni videli nadomestilo za požgani dvorec Soteska na Dolenjskem. Zdaj se pred našimi očmi sesipa.
Georg Matthäus Vischer: Topographia ducatus Stiriae, št. 182.
Foto: Barbara Žabota.

Grad Podsreda

Grad, ki je zaslovel zaradi svojih izjemnih romanskih prvin, so obnavljali več desetletij. Zdaj je prenova zaustavljena, nedokončana je ostala sanacija in prezentacija prvotnega romanskega vhoda, romanske kapele in romanskega bergfrida.
Janez Vajkard Valvasor: Topographia ducatus Carniolae modernae, št. 137.
Foto: Barbara Žabota.

Grad Jama v Predjami

V 12. stoletju pozidani grad, domovanje legendarnega viteza Erazma, sodi med redke, po vojni zgledno urejene grajske stavbe na Slovenskem.
Georg Matthäus Vischer: Topographia ducatus Stiriae, št. 487.
Foto: Barbara Žabota.

Grad Bizeljsko

Že dolgo zanemarjeni, na strmem holmu pozidani grad, sodi v skupino po vojni nacionaliziranih, spomeniško zavarovanih grajskih stavb, ki jih namerava država odprodati. Med njimi so tudi Borl v Halozah, Gradac v Beli krajini, Šrajbarski turn pri Krškem in Viltuš pri Mariboru.

dr. Ivan Stopar