Cesar Karel v kolesju zgodovine – program konference

9.00–9.15

Pozdravni nagovor

Oto Luthar, direktor ZRC SAZU

Petra Svoljšak, predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU

Karl von Habsburg-Lothringen

9.15–10.50

Moderatorica: Petra Svoljšak

Karel – naključni cesar

Miha Preinfalk

Cesar v vojni – Karel kot vrhovni poveljnik avstro-ogrske vojske

Gregor Antoličič

Cesar Karel na soškem bojišču

Renato Podbersič

Med vojno in mirom

Tamara Griesser-Pečar

RAZPRAVA

10.50–11.05

ODMOR

11.05–12.20

Moderator: Gregor Antoličič

Karel I. in »sekanje knezov«: Karlova odpoved oblasti v kontekstu somraka evropskih monarhij

Aleš Maver

Car Karlo i Jadran u posljednjim mjesecima Monarhije

Marko Trogrlić

Karlovi restavracijski poskusi

Andrej Rahten

RAZPRAVA

12.25–13.00

ODMOR

13.00–14.35

Moderator: Miha Preinfalk

Karel in Zita

Tamara Grisser-Pečar

Hrvatska politička elita o Karlu

Stjepan Matković

Od slavnih upov do pozabe

Miha Šimac

Karel zadnji, prvi blaženi cesar

Marco Manin

RAZPRAVA

 

Zaključek simpozija