Le vkup, le vkup uboga gmajna :: 500 let kmečkega upora 1515

Leta 2015 mineva 500 let od prvega vseslovenskega kmečkega upora, ki je bil izjemen dosežek tedanjega časa, saj je v času brez množičnih medijev uspel aktivirati in združiti s skupnim ciljem 80.000 ljudi, ki so na tedanjem slovenskem ozemlju predstavljali 10% celotnega prebivalstva. Ta čas je bil odločujočega pomena v procesu oblikovanja slovenskega naroda, česar se danes premalo zavedamo, zato je cilj obletnice tudi približati zgodovinski dogodek ljudem.

Številne ustanove in posamezniki so se na podlagi zavedanja pomena naporov naših prednikov združili v vseslovenski medinstitucionalni projekt, v katerem bodo z različnimi pogledi in aktivnostmi obeležili 500 let velikega dogodka.

Program, ki ga koordinira Posavski muzej Brežice, nastaja v tesnem sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije, Kozjanskim parkom Podsreda, Kulturnim domom Krško, enotama Mestni muzej Krško in Grad Rajhenburg, Narodnim muzejem Slovenije, Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo in Oddelkom za zgodovino FF, Univerza v Ljubljani, Osnovno šolo Brežice, Pokrajinskim muzejem Celje, Pokrajinskim muzejem Kočevje, Slovensko Matico, Zgodovinskim arhivom Celje in ZRC SAZU, Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa, Zavodom za šolstvo RS ter z drugimi strokovnjaki.