Title:
Dr. Ivan Šušteršič, 1863–1925. Pot prvaka slovenskega političnega katolicizma
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Delo je politična biografija odvetnika dr. Ivana Šušteršiča (1863–1925), soustanovitelja in nato voditelja Katoliške narodne stranke oz. Slovenske ljudske stranke v času od 1890 do 1917, po ločitvi od nje pa samostojnega politika do konca prve svetovne vojne. Poleg njegove vloge v stranki sami, prikazuje knjiga njegovo delo poslanca v državnem zboru na Dunaju, v deželnem zboru Kranjske in kot deželnega glavarja v Ljubljani v obdobju 1912–1918. Avtor skuša zapolniti vrzel v zgodovinopisju dobe, ki je posledica tudi Šušteršičevega političnega zatona s koncem Habsburške monarhije in obenem omogočiti razločnejšo podobo slovenske politične zgodovine treh prelomnih desetletij, ki v mnogočem določajo celo še današnji čas.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-48-X

Specifications

hardback, jacket • 18 × 24,5 cm • 500 pages • 91 b-w illustrations

Price

sold out

E-publications