Description

Gestrinov zbornik je zbornik razprav v počastitev osemdesetletnice nestorja slovenske zgodovine akad. prof. dr. Ferda Gestrina. Zbornik poleg predgovora prinaša 48 prispevkov uglednih domačih in tujih avtorjev. V uvodnem delu so združeni bio- in bibliografski podatki o jubilantu. Ostali prispevki so razvrščeni v pet tematskih sklopov. Prvi zajema pet razprav, ki posegajo v obravnavo mediteranskega prostora. Nadaljnji blok devetih prispevkov slika zgodovino vzhodnoalpskega prostora v srednjem in novem veku. Sledi skupina desetih razprav o gospodarski zgodovini. Četrti sklop vsebuje dvanajst prispevkov, ki slikajo politično in populacijsko zgodovino od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne. Zadnja, peta skupina sedmih prispevkov je heterogena, obravnava pa tematiko šolstva in izobrazbe, teoretična, historiografska in filozofska vprašanja.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-70-8

Specifications

hardback • 19,5 × 28 cm • 597 pages

Price

not for sale