Goriški spomini. Sodobniki o Gorici in Goriški v letih 1830–1918

Edited by: Branko Marušič
Year: 2002

price
for sale in the bookshop Azil


Keywords
collective volume
cultural history
Gorica region
Gorizia
historical sources
history
Italy
local history
memoirs
Primorska
Slovenes
Slovenian minority
World War 1914-1918
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR