Title:
Goriški spomini. Sodobniki o Gorici in Goriški v letih 1830–1918
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing Houses

Goriška Mohorjeva družba • Založba ZRC

ISBN

88-87407-31-2

Specifications

hardback • 17,5 × 24,5 cm • 494 pages

Price

23,00 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil