Title:
Pater Martin Bavčer. Ob štiristoletnici rojstva
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjižica prinaša izvirno besedilo in slovenski prevod govora, ki ga je imel p. Martin Bavčer (Gaudentius Hilarinus), ko je pozno poleti 1660 obiskal Gorico cesar Leopold I. V govoru je v panegirični obliki predstavil preteklost in značilnost dežele, ki jo je cesar obiskal. Objavo govora spremljata zapis Branka Marušiča o mestu Bavčerja v goriški krajevni historiografiji in Petra Štiha prikaz cesarskega potovanja v luči sodobnih virov s hkratnim kritičnim pogledom na Bavčerjevo prikazovanje zgodovinskih dogajanj v slavnostnem govoru.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Goriški muzej

ISBN

961-6182-05-6

Specifications

paperback • 13,5 × 19 cm • 103 pages

Price

no longer available