Title:
»Patriae ac humanitati!«. Zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte
Authors:
Year:
Compilation:
Thesaurus memoriae Opuscula 2
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga obravnava zdravstveno organizacijo v zaledju soške fronte (1915–1917) in predstavlja prvo tovrstno monografsko delo v slovenskem zgodovinopisju. Obravnavana je zdravstvena oskrba tako ranjencev s soške fronte kot tudi bolnih in obolelih za nalezljivimi boleznimi. Predstavljeni sta vojaška saniteta na bojiščih in zdravstvena organizacija v Ljubljani, ki je v tem »mestu vojaških bolnišnic« poleg vojaške garnizijske bolnišnice obsegala še bolnišnice rdečega križa ter druge sicer civilne bolnišnice, ki so jih leta 1915 preplavili ranjeni in oboleli s soške fronte. Pomembna vsebinska poudarka sta tako na zdravnikih in strežnem osebju v bolnišnicah, ranjencih in bolnikih, njihovih zdravstvenih obravnavah in življenju v bolnišnicah kot tudi na nekaterih nalezljivih boleznih, ki so se v vojnih, kriznih razmerah širile tako med vojaki kot tudi civilnim prebivalstvom.

The book deals with the health organisation in the rear of the Isonzo Front (1915–1917) and is the first monograph of this kind in Slovenian historiography. The focus is on the provision of health care to the wounded soldiers from the Isonzo Front as well as to the sick and affected by infectious diseases. The book describes military sanitation in the battlefield and health organisation in Ljubljana, which in this »city of military hospitals« comprised not only a garrison hospital but also Red Cross hospitals and other, civilian hospitals that were in 1915 overflown with the wounded and sick from the Isonzo Front. Important substantial emphasis is thus on physicians and hospital attendants, the wounded and sick, their medical treatments and life in hospitals, as well as some infectious diseases that spread in wartime both among soldiers and civilian population.
 

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-344-0

Specifications

paperback • 17 × 23,5 cm • 224 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
17,00 EUR (Club)

E-publications