Title:
Pisma. Osebnosti in dogodki (1893–1935)
Author:
Other authors:
selected and edited by Branko Marušič
collaborators Stane Granda, Petra Svoljšak, Eva Holz, Boris Gombač
afterword by Jože Pirjevec
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Branje korespondence goriškega odvetnika, politika, planinca in publicista dr. Henrika Tume (1858–1935) prinaša priliko za razumevanje slovenske, avstrijske in evropske družbe ob koncu 19. ter na začetku 20. stoletja. Gre za izjemen dokument, ki se vključuje v zakladnico naše nacionalne dediščine kot dragoceno pričevanje o prelomnem in burnem zgodovinskem trenutku, ko sta bila Gorica in Trst še krepko vpeta v politično, kulturno in socialno tkivo slovenskega naroda. Tudi v tem smislu so Tumova pisma dragocena, saj nam pričajo, kako zelo se je naš bivanjski prostor zožil zaradi novih meja, ki jih je prinesel propad habsburške monarhije.

Publishing Houses

Založba ZRC • Založba Devin • Trst

ISBN

Specifications

hardback • 21 × 29,7 cm • 628 pages

Price

no longer available