Title:
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, zvezek 5. Sekcije 148, 149, 150, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 175, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 217, 218
Josephinische Landesaufnahme 1763–1787 für das Gebiet der Republik Slowenien, Bd. 5. Sektionen 148, 149, 150, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 175, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 217, 218
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Peti zvezek pokriva območje zahodne in južne Štajerske s Slovenj Gradcem, Šoštanjem, Velenjem, Vitanjem, Slovenskimi Konjicami, Gornjim Gradom, Žalcem, Celjem, Šentjurjem, Kozjim, Podčetrtkom Laškim, Hrastnikom in Trbovljami ter Zagorjem.

Publishing Houses

Založba ZRC • Arhiv Republike Slovenije

ISBN

961-6182-97-8 (ZRC SAZU)
961-6137-41-7 (Arhiv RS)

Specifications

hardback • 21 × 29,5 cm • XL + 498 pages • 19 maps, reproduced in colour and original size 42×62 cm

Price

38,00 EUR (Regular)
31,00 EUR (Club)

E-publications