Title:
Valvasor. Njegove korenine in potomstvo do danes
Author:
Year:
Compilation:
Thesaurus memoriae Dissertationes 13
Keywords:
Language(s):
Description

Po izidu monografije (2015) o rodbini Valvasor od začetkov do ugasnitve rodbinskega imena je pričujoče delo drugo v zbirki Thesaurus memoriae. V ospredju sta polihistor Janez Vajkard v luči svojih prednikov in družinskega okolja ter njegovo celotno potomstvo do današnjih dni, za katero je do leta 2006 zmotno veljalo, da je najverjetneje usahnilo že v prvi generaciji in da Valvasor nima živečih potomcev. Knjiga je razdeljena na tri dele. V prvem so strnjena glavna spoznanja o Valvasorjevi življenjski poti, vključno s prikazom njenih senčnih plati. Drugi del je posvečen njegovi primarni družini in prednikom po obeh starših, katerih korenine segajo tudi v Italijo in Avstrijo, v tretjem pa je prikazanih vseh trinajst generacij potomcev. Posebej je predstavljen odnos potomcev do Janeza Vajkarda skozi vse rodove do danes, ko ga po avtorjevem odkritju, koga so imeli za prednika, ponovno spoznavajo. Od več kot sto živečih potomcev – večinoma živijo v Avstriji, na Slovenskem pa ni nikogar od leta 1941 – je za svojo genealoško zvezo s kranjskim polihistorjem vedel namreč le eden.

An almost decade of research on the Carniolan polymath Janez Vajkard Valvasor (1641–1693), especially his genealogical and social background, yielded a great deal of new and often surprising findings. Since they were too many to be dealt with appropriately in a single volume, the first of the two books, concentrating on the history of the family Valvasor from its beginnings to the extinction of its family name, appeared in 2015. The present monograph, published – like the first one – in the series »Thesaurus Memoriae«, is devoted to the polymath himself, primarily with regard to his ancestry, family environment and his descendants surviving to the present day. It was only in 2006 that the fact about Valvasor's still living descendants was revealed.         

The book ('The Polymath Janez Vajkard Valvasor, His Ancestors and his Descendants to the Present Day') is divided into three parts. The first part presents the main findings on Valvasor, including the more unpleasant aspects of his life. The second part portrays Valvasor's nuclear family and his ancestors on both his maternal and paternal side, originating from today's Italy, Slovenia and Austria. Valvasor's descendants, spanning thirteen generations, are depicted in the third part of the book. The two latter parts represent a collection of different life stories from the end of the Middle Ages to the dawn of the 21st century, the stories of people living in the fluid territory between Western and Eastern Europe.

Table of content

Knjigi na pot
I Janez Vajkard Valvasor. Biografski oris kranjskega polihistorja
II Valvasorjeve korenine. Polihistorjevo genealoško in socialno ozadje
                2.1 Rod očeta Jerneja Valvasorja (ok. 1596–1651) – Valvasorji in Scheyerji
                2.2 Rod matere Ane Marije pl. Rauber (ok. 1610–1657) – Rauberji in Leysserji
                2.3 Polihistorjeva primarna družina – starša Jernej pl. Valvasor (ok. 1596–1651) in Ana Marija pl. Rauber (ok. 1610–1657)
III Polihistorjevo potomstvo do današnjih dni. Očetje in sinovi, vojna in mir, rdeče in črno, zločin in kazen
                3.1 Valvasorjevi otroci in njihove ožje družine
                3.2 Polihistorjevo potomstvo na Kranjskem do izumrtja leta 1823
                3.3 Štajerska veja polihistorjevega potomstva do razcepitve na tri veje
                3.4 Baroni Dienerspergi do ugasnitve imena in rodu v prvi polovici 20. stoletja
                3.5 Rod vitezov Resingenov do danes
                3.6 Rod vitezov Gadolla do danes
                3.7 Sklepno o podobi Valvasorjevega rodovnega debla in razselitvi njegovega potomstva
                3.8 Valvasor v spominu in zavesti svojih potomcev
                3.9 Leksikon vseh Valvasorjevih potomcev
Viri in literatura
Zusammenfassung
Beseda o avtorju

 

More ...

Iztok Ilich: VALVASOR; Bukla 13/131, 2017

JANEZ VAJKARD VALVASOR; Demokracija 12.1.2017

VALVASOR: NJEGOVE KORENINE IN POTOMSTVO DO DANES; Reporter 3.7.2017

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-955-8

Specifications

hardback • 20 × 28 cm • 506 pages • family tree (3 inersts)

Price

38,00 EUR (Regular)
31,00 EUR (Club)

E-publications