Description

Monografija obravnava problematiko v sodobnem slovenskem zgodovinopisju deficitarno zastopanih raziskav gospodarske in družbene zgodovine. Posveča se tudi retrospektivi sistematičnih raziskav z ekonomsko-socialno problematiko. Te so sledile smernicam, ki jih je sredi prejšnjega stoletja začrtala SAZU v sklopu programa Naravna in kulturna dediščina. Leta 1970 in 1980 sta kot plod prizadevanj številnih avtorjev izšla obsežna zvezka o agrarni zgodovini Slovencev, nato pa je delo na programu zaradi različnih razlogov zastalo. Po več kot treh desetletjih zastojev in razpršenega raziskovanja gospodarske in družbene zgodovine, ki v slovenskem zgodovinopisju predstavlja nesporni desiderat celostne obravnave, v katero bi morali vpeti širšo institucionalno in ljubiteljsko zgodovinarsko javnost, skuša monografija prebroditi ta manjko in nakazati možnosti nadaljnjega dela. Med avtorji monografije (skupaj jih je 21) so ob slovenskih tudi izvedenci iz drugih okolij (Avstrije, Hrvaške, Italije in Švice), kjer imajo raziskave gospodarske in družbene zgodovine elitno mesto v zgodovinopisju.

The monograph focuses on the problem concerning research on economic and social history, which is regarded a deficit research area in contemporary Slovenian historiography. It also deals with retrospective analysis of systematic research on socio-economic problems. The latter has followed the guidelines that were set by the Slovenian Academy of Sciences and Arts in the mid-20th century as part of the programme Natural and cultural heritage. In 1970 and 1980, two extensive volumes were published on agrarian history of the Slovenes as a result of efforts made by a large number of authors. After that, the programme work came to a halt and research on economic and social history, which sets before Slovenian historiography an undisputed desideratum of an integral research that necessitates the involvement of a broader institutional and amateur historical public, became fragmented for a variety of reasons. More than three decades later, the monograph aims to fill this gap and point to the possibilities of further research. The (altogether nineteen) authors of the monograph include not only Slovenian ones but also experts from other countries (Austria, Italy, Switzerland), where research on economic and social history has a prominent place in historiography.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-678-6

Specifications

hardback • 17 × 23,5 cm • 388 pages

Price

29,00 EUR (Regular)
25,00 EUR (Club)

E-publications