Skip to main content
Ljubezen, greh in kazen. Podobe in razvoj ljubezenske morale na Slovenskem do 19. stoletja.


Author: Dušan Kos
Year: 2017Table of content

Uvod: zakonska zveza, kriminal in morala

Trdota je vrednota
      Primer zakoncev Ursini-Blagay
   ≫Impotenca≪ in druge spolne disfunkcije v kanonskih paradigmah zakonske zveze
   Kako se je kalila impotenca na Slovenskem?
      Socialni poudarki
      Pravno-medicinske zaznave ovirane spolnosti
      Nekateri problemi praktične urologije in ginekologije
      Konzilij vs. odvetniki
      Pollinijevo poročilo ali o zakonskih dolžnostih

Ljubezen, zakonska zveza in ovire do sreče
   Amorjeve metamorfoze
      Nastanek in podoba krščanske ljubezni
      Posvetne zaznave strasti in ljubezni v zakonski zvezi
   Obljube, zaobljube, zaveze
      Poročni okvirji
      Ljubezen, obljube in (ne)sporazumi
      Tradicija konzumacije
      Problem resničnih trojk
      Zaton cerkvenih zaročnih tožb
      Gospodarji gospodarjev obljub
         Zakaj omejiti kmete, meščane in berače?
         Posvetno procesiranje plebejskih porok
         Pasti terezijanske liberalizacije

Poročna ekonomija
   Poroke med sorodniki
      Želje, prepovedi in običaji
      Statistika
      Geografsko-socialna pogojenost
      Dota, dedovanje in poroka med sorodnikoma: kmečki svet
      Sorodniški pritiski in akutne zadrege
      Meščanske omejitve
      Plemiške strategije
   Ljubezen med starševskim vetom in pragmatičnostjo
      Poskusi uravnave nasprotij
      Plebejski (ne)sporazumi
      Plemenite vojne med ljubeznijo in prepovedjo
         Zora morganata
         Ugrabitve iz ljubezni?
         Aristokratski model 18. stoletja: kljubovanje in posredovanje
         Zmagovalci in poraženci: spopad v družini Barbo
   Pollinijevo poročilo, drugič: seksualna edukacija in testiranje mašine
      Aristokratska zadržanost?
      Plebejska sproščenost?
      Ursini-blagayske vzgojne finese
      Materinske paradigme

Rojstvo moderne ljubezenske morale na Slovenskem
   Boj dušnih pastirjev za pravo ljubezen
      Ljubezen in strast v besedah protestantskih in katoliških pridigarjev in katehetov do začetka 18. stoletja
      Modernizacija kateheze in pastorale v 18. stoletju
         Vloga spovedi v prenoviteljskih paradigmah
      Postavitev temeljev morale za meščansko dobo
      Cerkvena vizualizacija ljubezni in sramu
   Vzpostavljanje morale

Virtualnost in resničnost zakonske ljubezni
   Aristokratsko-meščanska ljubezen
   Galantne mentalitete: izziv uradni morali in zakonski zvezi
      O galantnih podobah in vzorih
      Kranjska galantna scena sredi 18. stoletja
         Galantni avanturist, koketa in razočaranka
         Tihi mož, zdolgočasena žena, vojak in otrok ali prešuštvovanje iz dolgočasja
      Somrak kranjskega galantstva in skrivanje nižjih strasti
   Podobe plebejskih ljubezni
      V zakonski zvezi
      Ljudske zaznave in običaji razvratne ljubezni
         V mestih
         Na podeželju
      Gospodarji ženskih teles po službeni dolžnosti
      Problem vdovskih ljubezni
   Pollinijevo poročilo, tretjič: seks, droge in izpetje neke zakonske zveze
      Kako utrditi zakon?
      Znanje in tehnologija užitkov
      Konec zgodbe
      Impotenčni jin in jang: spolni post in prešuštvo
      Javnost, čast in impotenca v ≫starem režimu≪

Nasilna morala: razpadanje zakonske zveze, ljubezenske deviacije in njihovo uravnavanje
   Institucionaliziranje nadzora nad zakonsko zvezo in moralo
      Organizacija cerkvenega sodstva med severnim Jadranom in jugovzhodnimi Alpami
      Procesna praksa cerkvenih sodišč v zakonskih zadevah
      Posvetna oblast in morala
         Med gentilnim pravom in državnim cerkvenstvom
         Sekulariziranje morale
         Delovanje svetnih sodišč
   Razveza in ločitev
      Ideološke in pravne paradigme
      Ločitveno-razvezna stvarnost
      Problem neformalnega ločevanja
         Statistika
         Razlogi in oblike
   Nasilje v zakonski zvezi
      Popravljanje žena ali kultura zakonskega nasilja
      Vrednotenje, preprečevanje in sankcioniranje zakonskega nasilja
      V postelji z morilcem
      Divji um
      Zakonci v primežu medgeneracijskega nasilja
      Posebnosti plemiških batin
         Javnost in nasilje
      Arzenik, zdrobljeno steklo in solata – nekaj opažanj o ženski samopomoči
      Dve manifestaciji spolnega nasilja zunaj zakonske zveze
         Posilstvo
         Nasilje in čast: spolne klevete in žaljivke
   O nezvestobi in podobnih razvadah
      Od maščevalcev do dušebrižnikov
      Pot v grešnost
      Cerkveno kaznovanje slovenskih prešuštnikov
      Posvetne obravnave spolnih deliktov do jožefinskih reform
         Najprej – kako s prešuštniki?
         Incestniki
         Bigamija, biandrija in poliginija: od konkubinata do specialnega prešuštva
         ≫Protinaravne≪ ljubezenske prakse
         Začetki dekriminalizacije spolnih deliktov

Morala na poti v moderno dobo

Dodatki
   Viri in literatura
      Neobjavljeni viri
      Objavljeni viri
      Literatura
   Indeks krajevnih in osebnih imenMore ...Regular price
29.00 €

Online price
26.10 €


Keywords
cultural history
divorce
gender relations
history
love
marriage
morality
sexuality
Slovenia
values
violence
wedding
wedding strategies
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR