Skip to main content

Zgodbe s Poti miru

Izid knjige o pričevanjih vojakov s soške fronte
Published on: March 29, 2023

V okviru projekta WALKofPEACE: Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom (Program INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014‒2020, https://zimk.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/walkofpeace-trajnostni-razvoj-dediscine-prve-svetovne-vojne-med-alpami) je izšla knjiga zgodbe s Poti miru. Zapisi s soške fronte, ki temelji na zbranih in izbranih zgodbah s soške fronte (1915 – 1917). Svojevrsten vodnik pričevanj o posameznik točkah na Poti miru od Alp do Jadrana (https://www.thewalkofpeace.com/wp-content/uploads/2022/08/WALK-OF-PEACE_SLO-sample-pages.pdf) pripoveduje o izkušnjah vojakov z obeh strani fronte, ki so jih zapisali v dnevnikih, pismih in spominih. Osebne zgodbe so bile deloma že objavljene, a pogosto težje dostopne, ali pa so ostale zapisane v izvirni obliki in zato nedosegljive širši javnosti. Objavljene zgodbe ohranjajo izvirno ubesedenje, z napakami, narečnimi zapisi, krajevnimi imeni, kot so jih zapisali avtorji, ki v veliki večini krajev, v katerih so se bojevali in mnogi tudi izgubili svoje življenje, niso poznali ali/in zanje sploh še niso slišali.

Zgodbe je zbral in uredil Željko Cimprič, knjigo pa sta uredila Petra Svoljšak (Zgodovinski inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU) in Tadej Koren (Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju).

E-knjiga je na voljo na naslovu: https://www.thewalkofpeace.com/wp-content/uploads/2023/03/E-knjiga_Zgodbe-na-Poti-miru-SLO.pdf

 

V sredo, 12. 4. 2023 bo knjiga predstavljena v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Cekinov grad, Ljubljana.

Vljudno vabljeni.

Vabilo (pdf).