Description

Monografija je nastala ob 80-letnici prof. Boža Otorepca. Njeni tematski sklopi so opredeljeni z jubilantovo raziskovalno usmeritvijo: posamezna poglavja obravnavajo izvirnike in njihovo razlago, področje sfragistike, genealogij ter inventarjev arhivov in knjižnic. Tudi pravna zgodovina v delu ne izostaja. Prispevki so tematsko usklajeni, predvsem pa novi.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-13-2

Specifications

hardback • 19 × 28 cm • 558 pages

Price

sold out