Dvorec Betnava

Edited by: Franci Lazarini, Miha Preinfalk
Year: 2018


Betnava Manor has recently often evoked negative associations due to the financial problems of its owner Maribor Archdiocese. Nevertheless, as the estate with the history of more than five hundred years and its high significance, Betnava has been unfairly neglected, due to which it has only been known to the present-day public by its recent affairs. In hope for its better future, Betnava, its history and its outstanding architecture and artistic heritage have been tackled in the first book of the new series Castellologica Slovenica. The books comprise eleven chapters by experts of different research and professional backgrounds, who shed light on the history of manor and its surroundings from the first settlement and its significance for Maribor's protestant community to the Second World War. They comprehensively present the owners of the castles, from the Lords of Auersperg to Barons of Herberstein, Counts of Khisl, Counts of Brandis and, finally, Lavantine Diocese and Maribor Archdiocese. The studies discuss the highly interesting architectural history of the manor, the protestant tombstones from the Betnava cemetery, the collection of paintings, which once adorned the manor, the fate of Betnava Manor after 1945. The books features a catalogue of items from Betnava in Maribor Regional Museum.

The studies introduce original and novel findings on the history of the manor and the estate of Betnava, which will significantly contribute towards a better understanding of the significance of this outstanding monument of Slovenian castle heritage.Table of content

Novi zbirki na pot

Betnava. Renesančni in baročni biser na Dravskem polju

Andrej Magdič: Oris historične krajine severnega Dravskega polja od prazgodovine do srednjega veka
Mihela Kajzer Cafnik, Primož Predan: Izsledki arheoloških raziskav ožjega prostora betnavskega dvorca
Žiga Oman: Cerkveno in šolsko središče Dravskopoljskega okraja augsburške veroizpovedi na Betnavi
Matjaž Grahornik: Betnava v obdobju od začetka 17. do konca prve četrtine 18. stoletja
Andrej Hozjan: Zemljiškoposestno stanje gospostva Betnava v 18. in prvi polovici 19. stoletja
Lilijana Urlep: Betnava pod lavantinsko škofijo
Igor Sapač: Arhitekturnozgodovinski oris dvorca Betnava
Tina Košak: Slikarska zbirka v dvorcu Betnava
Polona Vidmar: Protestantski nagrobniki z betnavskega pokopališča
Eva Sapač: Konservatorski posegi na dvorcu Betnava
Valentina Bevc Varl: Premična dediščina iz dvorca Betnava in njegove neposredne bližine v Pokrajinskem muzeju Maribor

Viri in literatura
Osebno in krajevno kazalo
Barvna priloga
Sodelavci
 More ...Regular price
39.00 €

Online price
35.10 €


Keywords
Betnava mansion
Maribor
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR