Dvorec Betnava

Uredil: Franci Lazarini, Miha Preinfalk
Leto: 2018


Dvorec Betnava v današnjem času pogosto vzbuja negativne asociacije. Ob njegovi omembi večina Slovencev verjetno najprej pomisli na mariborsko nadškofijo in njene finančne težave. Vendar pa je Betnava glede na svoj več kot poltisočletni obstoj in pomen, ki ga je imela v preteklosti, po krivici zapostavljena oziroma je njena prepoznavnost neupravičeno zreducirana zgolj na novodobne afere. Knjiga prinaša 11 prispevkov različnih strokovnjakov, ki osvetljujejo zgodovino dvorca in okolice od prvih sledov naselitve, preko obdobja protestantizma pa vse do druge svetovne vojne, številne lastnike dvorca od Auerspergov, Herbersteinov, Khislov, Brandisov in nazadnje lavantinske oziroma mariborske (nad)škofije, izjemno kompleksno stavbno zgodovino dvorca, protestantske nagrobnike z betnavskega pokopališča, zbirko slik, ki je bila nekdaj v dvorcu, usodo dvorca po letu 1945 ter betnavske muzealije v Pokrajinskem muzeju Maribor. Prispevki bodo tako strokovnjakom kot laičnim bralcem prinesli vrsto novosti in hkrati pripomogli k celovitejšemu in bolj pozitivnemu vrednotenju tega izjemnega spomenika grajske dediščine.

Avtorska skupina knjige je aprila 2019 dobila Priznanje izidorja Cankarja, ki ga podeljuje Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo.Kazalo vsebine

Novi zbirki na pot

Betnava. Renesančni in baročni biser na Dravskem polju

Andrej Magdič: Oris historične krajine severnega Dravskega polja od prazgodovine do srednjega veka
Mihela Kajzer Cafnik, Primož Predan: Izsledki arheoloških raziskav ožjega prostora betnavskega dvorca
Žiga Oman: Cerkveno in šolsko središče Dravskopoljskega okraja augsburške veroizpovedi na Betnavi
Matjaž Grahornik: Betnava v obdobju od začetka 17. do konca prve četrtine 18. stoletja
Andrej Hozjan: Zemljiškoposestno stanje gospostva Betnava v 18. in prvi polovici 19. stoletja
Lilijana Urlep: Betnava pod lavantinsko škofijo
Igor Sapač: Arhitekturnozgodovinski oris dvorca Betnava
Tina Košak: Slikarska zbirka v dvorcu Betnava
Polona Vidmar: Protestantski nagrobniki z betnavskega pokopališča
Eva Sapač: Konservatorski posegi na dvorcu Betnava
Valentina Bevc Varl: Premična dediščina iz dvorca Betnava in njegove neposredne bližine v Pokrajinskem muzeju Maribor

Viri in literatura
Osebno in krajevno kazalo
Barvna priloga
Sodelavci
 Še ...Redna cena
39,00 €

Spletna cena
35,10 €


Ključne besede
dvorec Betnava
Maribor
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR