Table of content

Uvodnik

Tina Britovšek:  Rimska naselbina Kolaciona. Rezultati arheoloških izkopavanj v letih 1993 in 1996
Maja Kumprej Gorjanc:  Nagrobni spomeniki Zagrada in Juene
Miha Murko:  Pipe za kajenje tobaka iz Slovenj Gradca
Petra Svoljšak:  »Vojna me je uničila«. Nekaj utrinkov o Lovru Kuharju - Prežihovem Vorancu v okopih 1. svetovne vojne
Miroslav Osojnik:  Prežihova zbirka Samorastniki v luči literarne zgodovine
Andreja Šipek:  Polhov mlin – primer ohranjene etnološke in tehniške dediščine v Mežiški dolini
Alojz Pristavnik:  Ivan Hojnik, slovenski rodoljub, duhovnik in učitelj v Koprivni. Njegov prispevek k razvoju kulture in gospodarstva
Vinko Skitek: Položaj Dekanije Dravograd – Mežiška dolina v Krški škofiji med letoma 1941 in 1945
Karla Oder: Dediščina socializma in turizem na Koroškem

More ...

Andreja Čibron Kodrin: SVET SAMORASTNIKOV. IZVIRNO O KOROŠKI ZGODOVINI; Večer - Koroška 8.9.2016

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Zgodovinsko društvo za Koroško

ISBN

978-961-254-875-9

Specifications

paperback • 14,5 × 22 cm • 238 pages

Price

15,00 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil