Opis

Monografija vsebuje devet znanstvenih razprav, ki pripovedujejo o življenju na območju Koroške med obdobjem antike in povojnim časom socializma. V skoraj tisoč-osemstoletni časovni perspektivi lahko najprej spoznamo nekatere posebnosti v načinu življenja celotnih skupnosti, iz polpretekle zgodovine pa tudi delovanje izjemnih posameznikov. Devet razprav izhaja iz področij arheologije, zgodovine, literarne zgodovine in etnologije.

Kronološko razvrščena tematika se začenja z obdobjem Rimskega imperija; prva tri poglavja govorijo o življenju v rimski naselbini Kolaciona (Stari trg pri Slovenj Gradcu), o analizi rimskih nagrobnih spomenikov najdenih v Mežiški dolini in v Podjuni ter o pipah za kajenje tobaka v Slovenj Gradcu. Sledita prispevka o življenju in delu Prežihovega Voranca; po eni strani kot udeleženca prve svetovne vojne, po drugi strani pa o nastanku in pisanju njegovih najboljših novel. Prispevek o Polhovem mlinu razkriva primer dobre prakse v ohranjanju etnološke in tehniške dediščine v Mežiški dolini.

Zadnji trije prispevki obravnavajo vprašanja polpretekle zgodovine; prvi predstavlja Ivana Hojnika, koroškega, slovenskega narodnozavednega izobraženca, ki je kot župnik pomembno vplival na razvoj Koprivne. Zapleteni čas druge svetovne vojne je predstavljen na primeru cerkveno-upravnih sprememb in položaju slovenskih duhovnikov ob nemški okupaciji v Mežiški dolini in Dravogradu. Zadnji prispevek se osredotoča na nepremično, premično in nesnovno dediščino Mežiške doline.

Kazalo vsebine

Uvodnik

Tina Britovšek:  Rimska naselbina Kolaciona. Rezultati arheoloških izkopavanj v letih 1993 in 1996
Maja Kumprej Gorjanc:  Nagrobni spomeniki Zagrada in Juene
Miha Murko:  Pipe za kajenje tobaka iz Slovenj Gradca
Petra Svoljšak:  »Vojna me je uničila«. Nekaj utrinkov o Lovru Kuharju - Prežihovem Vorancu v okopih 1. svetovne vojne
Miroslav Osojnik:  Prežihova zbirka Samorastniki v luči literarne zgodovine
Andreja Šipek:  Polhov mlin – primer ohranjene etnološke in tehniške dediščine v Mežiški dolini
Alojz Pristavnik:  Ivan Hojnik, slovenski rodoljub, duhovnik in učitelj v Koprivni. Njegov prispevek k razvoju kulture in gospodarstva
Vinko Skitek: Položaj Dekanije Dravograd – Mežiška dolina v Krški škofiji med letoma 1941 in 1945
Karla Oder: Dediščina socializma in turizem na Koroškem

Še ...

Andreja Čibron Kodrin: SVET SAMORASTNIKOV. IZVIRNO O KOROŠKI ZGODOVINI; Večer - Koroška 8.9.2016

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Zgodovinsko društvo za Koroško

ISBN

978-961-254-875-9

Specifikacija

mehka vezava • 14,5 × 22 cm • 238 strani

Cena

15,00 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil