Title:
Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine, (samo)reprezentacija
Author:
Year:
Compilation:
Thesaurus memoriae Opuscula 9
Keywords:
Language(s):
Description

The book ('Priestly Careers of the Slovenian Clergy in Early Modern Times') is the first monograph dealing with the secular priests of non-noble origin who held various positions in the Roman Catholic Church in the Slovene lands during the period from around 1500 to 1780. The first part of the book focuses on the factors that either enabled the priests to move up (family, local environment, contacts with influential relatives and friends, personal skills, higher education) or made them move down the hierarchical ladder (diciplinary measures against concubinage and excessive drinking, illness, etc.). In the second part of the book, the author analyzes the estate inventories and testaments of thirty priests, as well as several tombstone and other inscriptions related to secular clergy, with regard to self-representation. The objects of the priests occupying higher positions were, typically, more valuable than the objects possessed by lower-ranking clergy. The properties they bequeathed were fairly substantial and the monuments they erected to commemorate themselves were quite remarkable. Some of the lower clergy members examined in the study present, however, notable exceptions to this rule. A considerable part of the monograph is based on hitherto unpublished primary sources.

Table of content

O zasnovi in izsledkih monografije
Duhovništvo in pogoji za prejem mašniškega posvečenja
Pomembnejši karierni dejavnik
     Ožje družinsko in lokalno okolje
     Širše sorodstvene, prijateljske in interesne mreže
     Sposobnosti, izobrazba, izkušnje
          Glasbene sposobnosti
    
     Znanje in izobrazba s področij cerkvenega prava in (moralne) teologije
    
     Znanje jezikov vernikov, različne izkušnje in ugled
     Alumnatske in štipendijske ustanove ter beneficiji zasebnih ustanoviteljev
          Alumnati in štipendije
          Beneficiji zasebnih ustanoviteljev

Karierna nazadovanja in zastoji
(Samo)reprezentacija in karierni dosežki v izbranih (avto)biografskih virih
     Zapuščinski inventarji
     Oporoke
     Nagrobni in drugi napisi
Slikovne priloge
Seznam virov in literature
Seznam slikovnega gradiva
Zusammenfassung
Riassunto
Imensko kazalo

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0220-3

Specifications

paperback • 17 × 23,5 cm • 224 pages

Price

23,00 EUR (Regular)
18,00 EUR (Club)

E-publications