Naslov:
Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine, (samo)reprezentacija
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Thesaurus memoriae Opuscula 9
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija kot prva preučuje svetno, tj. neredovno duhovščino iz neplemiških družin na slovenskem (etničnem) ozemlju od preloma iz 15. v 16. stoletje do začetka vladavine Jožefa II. leta 1780. Kariere na tisoče duhovnikov, ki so v tem obdobju delovali na Slovenskem, so predstavljene z vidika kariernih vzvodov na eni in izrazov (samo)reprezentacije na drugi strani. V prvem delu knjige so opisani dejavniki duhovniških napredovanj (družina, lokalno okolje, stiki z vplivnimi sorodniki in prijatelji, osebne sposobnosti, izobrazba, klerikom namenjene ustanove), v manjšem obsegu pa tudi karierno zaviralni dejavniki (ukrepi zaradi priležništva in pijančevanja, bolezen, starost ipd.). V drugem delu knjige je na podlagi analize zapuščinskih inventarjev in oporok tridesetih duhovnikov ter nekaterih nagrobnih in drugih napisov izpostavljeno vprašanje (samo)reprezentacije. Duhovniki na višjih položajih so se ponašali z dragocenejšimi predmeti, zapuščali radodarnejša volila in si postavljali imenitnejše spomenike, vendar pa med obravnavanimi primeri naletimo tudi na izstopajoče izjeme. Večji del knjige temelji na še neobjavljenih ali manj znanih primarnih virih.

Kazalo vsebine

O zasnovi in izsledkih monografije
Duhovništvo in pogoji za prejem mašniškega posvečenja
Pomembnejši karierni dejavnik
     Ožje družinsko in lokalno okolje
     Širše sorodstvene, prijateljske in interesne mreže
     Sposobnosti, izobrazba, izkušnje
          Glasbene sposobnosti
    
     Znanje in izobrazba s področij cerkvenega prava in (moralne) teologije
    
     Znanje jezikov vernikov, različne izkušnje in ugled
     Alumnatske in štipendijske ustanove ter beneficiji zasebnih ustanoviteljev
          Alumnati in štipendije
          Beneficiji zasebnih ustanoviteljev

Karierna nazadovanja in zastoji
(Samo)reprezentacija in karierni dosežki v izbranih (avto)biografskih virih
     Zapuščinski inventarji
     Oporoke
     Nagrobni in drugi napisi
Slikovne priloge
Seznam virov in literature
Seznam slikovnega gradiva
Zusammenfassung
Riassunto
Imensko kazalo

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0220-3

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 23,5 cm • 224 strani

Cena

23,00 EUR (redna)
18,00 EUR (klubska)