Title:
Latinsko-slovensko-angleška slovarska zbirka pojmov iz srednjeveških notarskih knjig
Author:
Other authors:
programming Amebis
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V trojezični slovarski zbirki so predstavljeni pojmi, ki se pojavljajo v piranskih srednjeveških notarskih knjigah. Zbirka je nastala ob pripravi znanstvenokritičnih izdaj notarskih sešitkov in njihovih fragmentov, ki jih hranijo v piranski izpostavi Pokrajinskega arhiva Koper. Tematsko segajo zapisi na različna področja srednjeveškega življenja, predvsem pa razkrivajo nekdanjo poslovno prakso od trgovskih družb, prek trgovanja na kredit, posojanja denarja, udinjanja pri delodajalcu, prodaje ali oddaje nepremičnin v zakup ipd. Izhodiščni jezik zbirke je latinščina, v kateri so zapisani izvirniki, sledijo slovenski in angleški prevodni ustrezniki.

The notary books from Piran date back to the last decades of the 13th and the first decades of the 14th century. They comprise seventeen fascicles-codices, some of which have been preserved only in fragments. They are written in simple Latin and bring hundreds of original summaries of business and other transactions with various contents. They use non-standard vocabulary that is only partially covered by the published glossaries. Nine notary books and fragments thereof have been published to date. All are equipped with alphabetized subject indexes, seven of which are trilingual: Latin-Slovenian-English. They are available in the form of computer files.

Publishing Houses

Amebis, Kamnik, d. o. o. • Založba ZRC

ISBN

978-961-254-447-8 (ZRC SAZU)
978-961-6474-06-1 (Amebis)

Specifications

internet publication • html

E-publications