Naslov:
Latinsko-slovensko-angleška slovarska zbirka pojmov iz srednjeveških notarskih knjig
Avtorica:
Drugi avtorji:
programski vmesnik Amebis
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V trojezični slovarski zbirki so predstavljeni pojmi, ki se pojavljajo v piranskih srednjeveških notarskih knjigah. Zbirka je nastala ob pripravi znanstvenokritičnih izdaj notarskih sešitkov in njihovih fragmentov, ki jih hranijo v piranski izpostavi Pokrajinskega arhiva Koper. Tematsko segajo zapisi na različna področja srednjeveškega življenja, predvsem pa razkrivajo nekdanjo poslovno prakso od trgovskih družb, prek trgovanja na kredit, posojanja denarja, udinjanja pri delodajalcu, prodaje ali oddaje nepremičnin v zakup ipd. Izhodiščni jezik zbirke je latinščina, v kateri so zapisani izvirniki, sledijo slovenski in angleški prevodni ustrezniki.

Založnika

Založba ZRC • Amebis, Kamnik, d. o. o.

ISBN

978-961-254-447-8 (ZRC SAZU)
978-961-6474-06-1 (Amebis)

Specifikacija

internetna objava • html