Title:
Melikov zbornik. Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-33-2

Specifications

hardback • 19,5 × 28 cm • 1124 pages

Price

sold out