Naslov:
Melikov zbornik. Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje
Uredili:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zbornik je izšel ob osemdesetletnici zgodovinarja Vasilija Melika. Njegovemu življenjepisu in bibliografiji sledi 80 prispevkov, ki v širokem spektru obravnavajo vprašanja zgodovinopisja ter slovenske in širše evropske zgodovine od zgodnjega srednjega veka do najnovejše dobe. V veliki meri se nanašajo na raziskovalna področja, ki jih slavljenec obravnava v svojem bogatem znanstvenem opusu: volitve in parlamentarizem, politično zgodovino, zgodovino mest v slovenskem in evropskem prostoru, narodnopolitični razvoj v 19. in 20. stoletju ter družbena, gospodarska, kulturnozgodovinska, šolska in cerkvena vprašanja. Vasilij Melik zavzema visoko mesto v mednarodnem zgodovinopisju, o čemer priča tudi dejstvo, da v zborniku s prispevki sodelujejo avtorji iz desetih evropskih držav: Slovenije, Italije, Francije, Nemčije, Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske, Romunije in Hrvaške.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-33-2

Specifikacija

trda vezava • 19,5 × 28 cm • 1124 strani

Cena

razprodano