Title:
Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem je prva monografija Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja. V njej so predstavljeni manj znani pojavi in vidiki 18. stoletja na Slovenskem. Pri nastanku monografije je sodelovalo 23 slovenskih in tujih avtorjev, ki so s prispevki posegli na številna področja, od obče in kulturne do glasbene, umetnostne in literarne zgodovine. Monografija je razdeljena na več poglavij. Uvodu, v katerem so kot splošno izhodišče predstavljene slovenske dežele v 18. stoletju, sledijo še poglavja Pravna, upravna in cerkvena zgodovina, Umetnost in obrt, Kulturna in socialna zgodovina ter Jezikoslovje. Monografijo, ki je izšla v elektronski obliki, odlikuje tudi bogato slikovno gradivo.

Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem [The Unknown and Forgotten from the 18th-Century Slovenian Territory] is the first monograph written by the Slovenian Society of 18th Century Studies and presents the less known phenomena and aspects of the 18th-century Slovenian territory. The monograph was compiled by twenty-three Slovenian and international authors whose contributions discuss numerous areas spanning general, cultural, music, art and literary history. It is divided into several chapters. The introduction, containing the presentation of the Slovenian provinces in the 18th century, serves as the basic starting point and is followed by chapters “Pravna, upravna in cerkvena zgodovina" [“Legal, Administrative and Ecclesiastical History"], “Umetnost in obrt" [“Art and Crafts"], “Kulturna in socialna zgodovina" [“Cultural and Social History"] and “Jezikoslovje" [“Linguistics"]. The monograph, which was published in digital form, is also distinguished by rich pictorial content.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja

ISBN

978-961-92198-1-2

Specifications

internet publication • pdf • 405 pages