Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem

Uredil: Miha Preinfalk
Leto: 2011


Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem je prva monografija Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja. V njej so predstavljeni manj znani pojavi in vidiki 18. stoletja na Slovenskem. Pri nastanku monografije je sodelovalo 23 slovenskih in tujih avtorjev, ki so s prispevki posegli na številna področja, od obče in kulturne do glasbene, umetnostne in literarne zgodovine. Monografija je razdeljena na več poglavij. Uvodu, v katerem so kot splošno izhodišče predstavljene slovenske dežele v 18. stoletju, sledijo še poglavja Pravna, upravna in cerkvena zgodovina, Umetnost in obrt, Kulturna in socialna zgodovina ter Jezikoslovje. Monografijo, ki je izšla v elektronski obliki, odlikuje tudi bogato slikovno gradivo.Ključne besede
18. st.
elektronske knjige
kulturna zgodovina
Slovenija
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR