Naslov:
Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem je prva monografija Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja. V njej so predstavljeni manj znani pojavi in vidiki 18. stoletja na Slovenskem. Pri nastanku monografije je sodelovalo 23 slovenskih in tujih avtorjev, ki so s prispevki posegli na številna področja, od obče in kulturne do glasbene, umetnostne in literarne zgodovine. Monografija je razdeljena na več poglavij. Uvodu, v katerem so kot splošno izhodišče predstavljene slovenske dežele v 18. stoletju, sledijo še poglavja Pravna, upravna in cerkvena zgodovina, Umetnost in obrt, Kulturna in socialna zgodovina ter Jezikoslovje. Monografijo, ki je izšla v elektronski obliki, odlikuje tudi bogato slikovno gradivo.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja

ISBN

978-961-92198-1-2

Specifikacija

internetna objava • pdf • 405 strani