Title:
O zgodovini slovenske krščanske demokracije. Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888–1976)
Edited by:
Year:
Compilation:
Thesaurus memoriae Opuscula 8
Keywords:
Language(s):
Description

The book 'On the History of Slovenian Christian Democracy. Memorial Records of Jakob Mohorič (1888–1976)' is a comprehensive edition of memoirs of a lesser known yet still important Slovenian political figure from the first half of the twentieth century. Because the lawyer Jakob Mohorič took an active part in political life from an early age as an adherent of the Slovenian Catholic camp, his memorial records provide a truly gripping insight into the behind-the-scenes political dealings in Slovenia during that time. The volume was edited by Andrej Rahten and Gregor Antoličič. Rahten also contributed an in-depth companion study, in which he placed Mohorič into a wider context of the political developments that took place in Slovenia between the years leading up to the First World War and the end of the Second World War. In this way, Mohorič’s memoirs, in conjunction with Rahten’s companion study, present Slovenian historical scholarship with a new view on the watershed events that marked Slovenia’s recent past. For a better understanding of Mohorič’s text as well as his life circumstances, the editors established contacts and conducted several interviews with his descendants, thus lending the volume additional significance.

Table of content

UREDNIŠKI PREDGOVOR

I. SPOMINI
Moje Griblje
Deset let v mestu Fajakov
V dijaškem konviktu
Srečanje s slovenskim liberalizmom
Srečanje z dr. Krekom
Na univerzi na Dunaju
Vseslovanska praktična izkušnja
Konec univerzitetnega študija
Med prvo svetovno vojno
Zadružna gospodarska banka
Sodelovanje pri Prosvetni zvezi
Sodelovanje v politiki
Zgodovinski pomen Slovenske ljudske stranke

II. ZGODOVINA SLOVENSKE KRŠČANSKE DEMOKRACIJE V HABSBURŠKI MONARHIJI
Uvodna beseda
Nastop slovenske krščanske demokracije
Prva zlata doba slovenske krščanske demokracije
Boj za demokracijo v srčiki stranke
»Tedaj iz žensk postanejo hijene« (Friedrich Schiller)
Prva svetovna vojna
Mladini in starini
Majniška deklaracija
Umrl je mož
Ločitev v Slovenski ljudski stranki

III. ZGODOVINA SLOVENSKE KRŠČANSKE DEMOKRACIJE PO PRVI SVETOVNI VOJNI
Od združitve Jugoslovanov do Vidovdanske ustave
Združevanje Srbov, Hrvatov in Slovencev v praksi (zgodovinske podlage)
Boj za državnopravno obliko združene državne tvorbe
Poglavje o Avtonomistični izjavi
AKTER IN KRONIST SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE (Andrej Rahten)
Šolska leta in prva srečanja s politiko
Krekov učenec
Vojna leta: rekonvalescent, pisar in cenzor
Razhajanja med katoliškimi narodnjaki
Nastanek nove države
Vzpon v strankarski organizaciji
Prelomni celjski zbor zaupnikov
Kraljeva diktatura
»Puristični upornik« proti Koroščevi politiki
Okupacija in revolucija

IMENSKO KAZALO

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0234-0

Specifications

paperback • 17 × 23,5 cm • 302 pages

Price

23,00 EUR (Regular)
18,00 EUR (Club)

E-publications