Naslov:
O zgodovini slovenske krščanske demokracije. Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888–1976)
Uredila:
Leto:
Zbirka:
Thesaurus memoriae Opuscula 8
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je obširna izdaja spominov širši javnosti manj znanega, pa vendar pomembnega slovenskega politika prve polovice 20. stoletja. Pravnik Jakob Mohorič se je namreč od svoje mladosti naprej aktivno vključeval v politično življenje kot privrženec slovenskega katoliškega tabora, prav zato pa nudijo njegovi spominski zapisi izjemno zanimiv zakulisni vpogled v tedanjo slovensko politično dogajanje. Knjiga je nastala pod uredništvom dr. Andreja Rahtena in dr. Gregorja Antoličiča, pri čemer je Rahten knjigi dodal tudi obsežno spremno študijo. V sklopu slednje je Jakob Mohorič postavljen v širši kontekst političnega dogajanja na Slovenskem vse od predvečera prve svetovne vojne pa tja do konca druge svetovne vojne. Na tej podlagi tako spominski zapisi Jakoba Mohoriča kot tudi spremna študija Andreja Rahtena prinašajo v slovenski zgodovinski prostor nov pogled na prelomne dogodke iz naše bližnje preteklosti. Za boljše razumevanje Mohoričevega teksta in njegovih življenjskih okoliščin sta urednika vzpostavila stik z njegovimi potomci in opravila več intervjujev, kar knjigi daje še dodatno težo.

Kazalo vsebine

UREDNIŠKI PREDGOVOR

I. SPOMINI
Moje Griblje
Deset let v mestu Fajakov
V dijaškem konviktu
Srečanje s slovenskim liberalizmom
Srečanje z dr. Krekom
Na univerzi na Dunaju
Vseslovanska praktična izkušnja
Konec univerzitetnega študija
Med prvo svetovno vojno
Zadružna gospodarska banka
Sodelovanje pri Prosvetni zvezi
Sodelovanje v politiki
Zgodovinski pomen Slovenske ljudske stranke

II. ZGODOVINA SLOVENSKE KRŠČANSKE DEMOKRACIJE V HABSBURŠKI MONARHIJI
Uvodna beseda
Nastop slovenske krščanske demokracije
Prva zlata doba slovenske krščanske demokracije
Boj za demokracijo v srčiki stranke
»Tedaj iz žensk postanejo hijene« (Friedrich Schiller)
Prva svetovna vojna
Mladini in starini
Majniška deklaracija
Umrl je mož
Ločitev v Slovenski ljudski stranki

III. ZGODOVINA SLOVENSKE KRŠČANSKE DEMOKRACIJE PO PRVI SVETOVNI VOJNI
Od združitve Jugoslovanov do Vidovdanske ustave
Združevanje Srbov, Hrvatov in Slovencev v praksi (zgodovinske podlage)
Boj za državnopravno obliko združene državne tvorbe
Poglavje o Avtonomistični izjavi
AKTER IN KRONIST SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE (Andrej Rahten)
Šolska leta in prva srečanja s politiko
Krekov učenec
Vojna leta: rekonvalescent, pisar in cenzor
Razhajanja med katoliškimi narodnjaki
Nastanek nove države
Vzpon v strankarski organizaciji
Prelomni celjski zbor zaupnikov
Kraljeva diktatura
»Puristični upornik« proti Koroščevi politiki
Okupacija in revolucija

IMENSKO KAZALO

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0234-0

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 23,5 cm • 302 strani

Cena

23,00 EUR (redna)
18,00 EUR (klubska)