Title:
Piranska notarska knjiga (Zvezek 3). Fragmenti (1289–1292)
The Notary Book from Piran (Vol. 3). Fragments (1289–1292)
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Tretji zvezek Piranske notarske knjige (prvi dve knjigi sta izšli pri SAZU, 1984 in 1986) je znanstvena izdaja vira – knjige notarja Sclaviona z imbreviaturami 589 listin najrazličnejših vsebin. Vsebuje prepis izvirnega latinskega besedila, opombe, seznam osebnih in krajevnih imen, stvarni seznam in seznam povzetkov vpisov.

The third volume of The Notary Book from Piran is a scientific issue of the source – the book of the notary Sclavion with imbreviations of 589 documents of various contents, which is kept at the Piran Archives. It contains the transcription of the original Latin text, notes, an index of personal and place names, a factual register, and a list of summaries of entries.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-67-7

Specifications

hardback • 20 × 28 cm • 258 pages

Price

sold out