Title:
Potujoči srednji vek. Cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem
Author:
Year:
Compilation:
ZRC 20
Keywords:
Language(s):
Description

Promet v najširšem smislu – kot transport, najrazličnejše oblike potovanj in komuniciranja – je bil tudi v srednjem veku sestavni del vsakdanjega življenja. To obdobje z vidika prometa še zdaleč ni bilo »mračno«, temveč izredno razgibano. Pričujoča knjiga osvetljuje ta manj znani in do sedaj bolj ali manj neraziskani vidik srednjega veka na Slovenskem. Tematika je prikazana z najširše perspektive, ki vključuje tako vlogo prometa v političnih načrtih in aktivnostih, oblikovanje trgovskih tokov, nastajanje in razvoj mest, kot tudi številne vsakdanje oblike mobilnosti in komuniciranja, od potovanj kmečkih tovornikov, slov, romarjev, menihov in prelatov, do velikih vojaških pohodov in potovanj kronanih glav.

Traffic in its broadest sense – as transportation, diverse forms of travel and communication – was a component part of everyday life in the Middle Ages. From the said point of view, the Middle Ages were far from “dark", but quite the opposite. The book sheds light on this lesser familiar and until now relatively under-researched aspect of the Middle Ages in the Slovenian territory. The theme is presented from the widest possible perspective, including the role of transport in political strategies and activities, the formation of trade currents, the emergence and development of towns and cities, as well as a multitude of everyday forms of mobility and communication, from the routes of agricultural carriers, messengers, pilgrims, monks and prelates, to major military marches and journeys of crowned heads.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-66-8

Specifications

hardback • 17,5 × 24,5 cm • 344 pages • map

Price

sold out

E-publications